Haberler
SAM YIL SONU ETKİNLİĞİ RENKLİ GÖSTERİLERE SAHNE OLDU…
Değirmenlik-Akıncılar beldesi okulları eğitime hazır!
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi araç filosu güçleniyor
Çocuk Şenliğini 7’den 70’e Tüm Halkı Coşturdu!
Gençlik Ve Spor Bayramı’nda Ata’mızı Andık...

DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF KABULÜ DEĞİRMENLİK LİSESİ EK DERSLİK BİNASI

DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF KABULÜ DEĞİRMENLİK LİSESİ EK DERSLİK BİNASI

DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ  PAZARLIK USULÜ TEKLİF KABULÜ  DEĞİRMENLİK LİSESİ EK DERSLİK BİNASI 
Yapımı İhalesi
 için teklif kabul edilir.
İhale No :
008/2019
İşin Konusu : Değirmenlik Lisesi Ek Derslik Binası alımı için teklif kabul edilir.
Kapanış Tarihi : 18 Temmuz 2019 saat: 16:00
Şartname Bedeli:
1000.-TL (KDV Dahil)
1. İhale tahmini değeri 274,938.50 TL’dir. (KDV Hariç)
2. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı Yapı ve/veya Teknik Sınıfı belgesine sahip I. II. III. IV ve V Sınıf karnesi müteahhitleri katılabilir.
3. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
4. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
5. Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat mektupları geçerli olacaktır.
6. İhale dokümanları http://www.degirmenlik.org/ adresinden görülebilir. Ancak, Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 1000 TL karşılığında ihale CD dosyasını İmar ve Bayındırlık şubesinden almaları gerekmektedir.
7. İhale içeriği ile ilgili 15 Temmuz 2019 tarihinde saat 10.00’da Değirmenlik Lisesi’nde Yer Gösterimi yapılacaktır.
8. Teklifler en geç 18 Temmuz 2019 saat 16:00’a kadar Değirmenlik Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
9. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 30 Ağustos 2019 tarihli olacaktır.
10. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
Değirmenlik Belediyesi